Information ang Coronaviruset

Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Fredagen den 27 mars tog regeringen beslut om att förbjuda evenemang (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 50 personer. Förbudet gäller hela landet från och med den 27 mars och tills vidare. Alla idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Riksidrottsförbundet sammanfattar all info löpande: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/  

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Kungsbacka Riover har för avsikt att flytta fram loppet till efter sommaren. Preliminärt lördagen den 22 augusti 2020. Inom ett par veckor kommer datumet att vara helt spikat. Vi hoppas verkligen på ett genomförande och en förändrad situation efter sommaren. Du som anmält dig behåller såklart din plats.

Kungsbacka River 2.0

Tävlingsledare:           
LINDA NILSSON
0703-38 38 66
linda@kungsbackariver.se

Frågor om SUP: 
PONTUS NY
0730-48 70 14
info@stapaddla.se
www.stapaddla.se

Arrangör

Idrottssällskapet GoKungsbacka
Org.nr: 802526-5607