Kungsbacka River, 22 km, är unikt i många avseenden och har under åren lockat såväl tävlingsinriktade kanotister som vardagsmotionärer. I klassikern deltar både kajaker och canadensare. Se karta nedan!

Starttider för respektive klasser, parkering, uppställning av kanoter samt transportalternativ kommer upp i god tid före loppet.

Starten sker vid Staborg; vid bron över sundet mellan Lygnern och Sundsjön. Den ligger utefter vägen mellan Fjärås kyrka och Sätila, ca 8 km öster om Fjärås. Adress: Staborg, Sätilavägen i Fjärås eller slå in ”KungsbackaRiver Start” på google maps.

Loppet går genom vackra miljöer; över Sundsjön och Stensjön, ner genom Rolfsån, vänder uppåt igen i Kungsbackafjorden och fortsätter därefter sista biten uppströms i Kungsbackaån. På väg ut mot havet paddlar du förbi och igenom olika kulturbegivenheter som gamla kvarndammar och i vallgraven till slottet Gåsevadholm.

Under tävlingen ingår två obligatoriska lyft; Efter Sundsjön vid Ålgårda kommer ”Lyft 1” på ca 300 meter. Upptagning ur Sundsjön, på sand/gräsbank, isättning på sand/grusbank i Stensjön. Välj placering över sjön beroende på vindriktning. ”Lyft 2” på ca 800 meter kommer i Hjälm, på sandstrand, strax före Rolfsåns början. Efter 600 meter finns vätskekontroll, sedan en smal stig fram till isättning där C-klass sätter i på grusbank och K-klass på flytbrygga.

Rolfsån slingrar sig igenom fyra mindre forsar; ”Fors 1” Gåsevadholm, kanotisterna slussas, via avspärrningar, in under ett brovalv. Håll vänster direkt efter brovalvet, och ligg mitt i strömfåran. ”Fors 2” Vassbacka, håll kraftigt höger längs muren och följ strömmen rakt fram under bron. Vid placering för långt till vänster finns risk för neddragning i vänsterfåran. Rolfsån svänger kraftigt (nästan 180 grader) då kommer den största strömmen. ”Fors 3” Spegeldammen, tips: ta ut svängen ordentligt innan, fören på kanoten i strömriktningen. Efter ”droppet” placera kanoten i strömmens vänsterkant och följ med svängen. Sluta inte paddla utan behåll fart. Möjlighet till lyft finns. ”Fors 4” Rolfsbron, eller Gamla Stenbron, skyltar visar tydligt att mittersta fåran är den rätta. Tag ut riktningen så tidigt som möjligt, tveka inte och behåll farten. Nu paddlar du en lugnare sträckning mot havet.

Du paddlar några hundra meter i havet; det är viktigt att följa utmärkningen ända ut till fyren, det är grunt och stenigt bredvid. Efter att du rundat bojen är det dags att paddla motströms upp i Kungsbackaån. Tänk på att Kungsbackaån inte är avstängd för övrig båttrafik! Du når målområdet vid gångbroarna mellan centrum och Sjöallén, mitt i Kungsbacka.

Kart-info:

  1. Start under bron / publikplats med servering och underhållning.
  2. Lyft 1. 300 m / publikplats.
  3. Lyft 2. 800 m / publikplats.
  4. Fors 1. Gåsevadholms Slott / publikplats med Viltbutiken öppen, servering och underhållning.
  5. Fors 2. Vassbacka.
  6. Fors 3. Spegeldammen /publikplats med servering och underhållning.
  7. Fors 4. Gamla Stenbron /publikplats med servering och underhållning.