Efter inställt lopp 2020 var det en självklarhet att genomföra Kungsbacka River 2021. Ju längre tid som gått med restriktioner som skjuts upp eller flyttas fram så är det inte rimligt för oss att genomföra i år heller.

Nya regler föreslås träda ikraft den 1 juni. Enligt förslaget kommer det i ett första läge vara möjligt att tillåta upp till 150 deltagare vid motionslopp, inklusive funktionärer. Även om man öppnar upp för deltagare så står vi med problemet att inte kunna samla funktionärer förrän alla är vaccinerade och smittläget är lägre. Vi är en ung förening som på grund av covid-19 inte hunnit skapa en fungerande organisation kring Kungsbacka River. Efter inställt lopp 2020 så var vår intention var att bygga en hållbar organisation under hösten 2020 samt första delen av 2021. När livet tagit en annan vändning har vi inte kunnat träffas och sammanföra de nya krafterna. Det är med sorg i hjärtat vi säger att vi inte kan genomföra i år utan måste blicka framåt mot 2022. Det vi med säkerhet kan säga inför nästa år är att Länsstyrelsen, redan i år gett oss ett fönster på 2 veckor, i augusti att genomföra tävlingen på. Detta pga fiskars olika lekperioder. När samhället öppnar upp igen, förhoppningsvis under hösten, så ger det oss gott om tid att förbereda oss inför 2022. Hoppas att ni har förståelse för detta.
//Styrelsen för GoKungsbacka

Den 20 november 2020 beslutade regeringen att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Alla idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande  får alltså inte arrangeras.

Många verksamheter har drabbas hårt under 2020. Under våren 2021 hoppas vi att den påbörjade vaccinationen ska förändra läget i världen för att i förlängningen låta oss komma tillbaka till Evenemang och då i första hand utomhusaktiviteter.

Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Riksidrottsförbundet sammanfattar all info löpande: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/  

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Kungsbacka River 2.0

Tävlingsledare:           
LINDA NILSSON
0703-38 38 66
linda@kungsbackariver.se

Arrangör

Idrottssällskapet GoKungsbacka
Org.nr: 802526-5607