Nu lämnar vi 2020 bakom oss och satsar framåt på 21 augusti 2021 för Kungsbacka River 2.0. 

Du anmäler dig med reservation för att loppet kan flyttas eller ställas in om gällande restriktioner inte hävs i tid.

Den 20 november 2020 beslutade regeringen att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Alla idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande  får alltså inte arrangeras.

Många verksamheter har drabbas hårt under 2020. Under våren 2021 hoppas vi att den påbörjade vaccinationen ska förändra läget i världen för att i förlängningen låta oss komma tillbaka till Evenemang och då i första hand utomhusaktiviteter.

Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Riksidrottsförbundet sammanfattar all info löpande: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/  

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Kungsbacka River 2.0

Tävlingsledare:           
LINDA NILSSON
0703-38 38 66
linda@kungsbackariver.se

Frågor om SUP: 
PONTUS NY
0730-48 70 14
info@stapaddla.se
www.stapaddla.se

Arrangör

Idrottssällskapet GoKungsbacka
Org.nr: 802526-5607