Svenska Kanotförbundets Allmänna Tävlingsregler gäller samt sunt förnuft.

ALLMÄNA REGLER
Kontroll av dessa punkter kommer att ske innan kanoten sätts i vattnet.

 • Ungdomar under 15 år får inte paddla eller följa med i kajaken/kanoten i någon klass.
 • Flytväst är obligatoriskt i alla klasser.
 • Endast enkelpaddel för C2-klasserna.
 • Alkoholförtäring är inte tillåten under loppet.
 • Alla kanoter och paddlar desinficeras med rödsprit före start för att skydda flora och fauna i vattnet enl. Länsstyrelsens föreskrifter.

REGLER FÖR KANOTVAGN VID LYFT

 • För deltagare i K1, K2 och C2 Elit skall, om kanotvagn används, denna medföras i kanoten under hela loppet.
 • Deltagare i C2 Motionär är det tillåtet att använda sig av ”hjälpare”, som transporterar vagnen delar av loppet.

SÄKERHET
Vi som arrangör har ett högt säkerhetstänkande. Utmed banan finns ett 40-tal funktionärer som bistår med samband, information och sjukvård.

 • Alla tävlar på egen risk. Detta innebär att vi som arrangörer inte tar ansvar för skador på person eller egendom.
 • Minderåriga deltar under föräldrars ansvar, deltagaren måste dock fyllt 15 år. Viktigt att känna till då banans karaktär gör att vind- och vattenkänsligheten är stor, vilket kan resultera i en svårbemästrad kanot.
 • Det finns följebåtar i Sundsjön och Stensjön.
 • Livräddare från SLS (Svenska Livräddningssällskapet) kommer att vara utposterade vid Gåsevadsholm, Vassbacka och Spegeldammen.
 • Följebåtar finns i ute i fjorden.
 • Vi förbehåller oss rätten att avlägsna kanoter som utgör en fara och hinder för andra tävlanden och att det ankommer på var och en att ha en försäkring som täcker skador som kan uppkomma på kanoten.

FÖRSÄKRING
Genom Svenska Kanotförbundet är alla deltagare försäkrade via SKF och Folksam. Försäkringen som tecknat gäller alla medborgare som omfattas av EES-avtalet oavsett om de tävlar för land eller nationell förening. Försäkringen omfattar inte medborgare i länder utanför EES. Man kan dock teckna en tilläggsförsäkring för dessa deltagare. Folksam motionsloppsförsäkring Bas är en försäkring framtagen av Folksam som ger pengarna tillbaka om man inte kan ställa upp och en olycksfallsförsäkring när man deltar.

DISKVALIFICERING
Om en funktionär upptäcker ett regelbrott kan diskning ske omedelbart.
Om en deltagare upptäcker regelbrott, skall antingen en funktionär meddelas direkt eller så lämnas en skriftlig eller muntlig protest in till tävlingsledningen direkt efter målgång. Tävlingsjuryn behandlar sedan ärendet.